MISTROVSTVÍ ČR V NOČNÍM ORIENTAČNÍM BĚHU 2013

VETERANIÁDA ČR V NOČNÍM ORIENTAČNÍM BĚHU 2013

VEŘEJNÝ ZÁVOD

ROZPIS

             

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Pořadatelský subjekt:

TJ SPORTCENTRUM JIČÍN, Komenského náměstí 33,  50601 Jičín

Datum:            Sobota  20. dubna 2013
Centrum: Dolní Bousov – Autokrosové závodiště   N 50o 26.220´  E 15o 9.068´
Kategorie: M ČR:  D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
  Veteraniáda:    D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65,
                             H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
  Veřejný závod:  T1 (tréninková trať 5 km),  T2 (tréninková trať dvojic 3,5 km),
                              T3 (tréninková trať 3 km)
Předpokládané časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Přihlášky: Do středy 10 4. 2013 v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz),
  výjimečně na emailovou adresu sjc@objicin.tpc.cz (přihláška je platná až po potvrzení).
  Přihlášky po termínu 10.4.2013 jsou za zvýšený vklad o 50 %, po termínu 15. 4. 2013
  již není možné se přihlásit na M ČR ani na Veteraniádu. Na veřejný závod jsou možné
  přihlášky do naplnění kapacity za základní startovné.
Vklady: MČR     180 Kč
  Veteraniáda ČR    180 Kč
  Veřejný závod    100 Kč
  Půjčovně SI čipu    40 Kč
  Veškeré platby zasílejte na účet TJ Sportcentrum Jičín, číslo účtu 11434541 / 0100
  variabilní symbol 20XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.
Prezentace: Bousov – Autokros - sobota 20. 4. 2013 od 19:00 do 20:30 hod.
Start 00: 21:30 hodin
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum    do 200 m
  Centrum – start MČR    do 50 m
  Centrum – cíl                   0 m
Mapa: 1:10000 (E = 5 m), revize jaro 2013 Tomáš Hanzl, (předchozí mapa Zdárek z roku 2011 -
  mapoval Petr Mádle)  -   mapa bude pro všechny kategorie v mapníku.
Terén: kopcovitý, průběžný, hustá síť cest, kameny, skalky.
Funkcionáři: Ředitel:                    Robert Müller         mob. :    724 779 086
  Hlavní rozhodčí:    Tomáš Kalenský, R1            777 604 590
  Stavitel tratí:            Jaroslav Havlík, R2              608 448 301
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1, podle čl. 26. 2 poštou na adresu: Tomáš Kalenský, Butovská 594, 506 01 Jičín
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB
   

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne : 15. 2. 2013

Poděkování partnerům závodu: