Pokyny

TJ Sportcentrum Jičín - oddíl orientačního běhu

Vítáme Vás na 4. kole soutěží Východočeského poháru

 

Pořadatelský subjekt

TJ Sportcentrum Jičín

Centrum

Chata Homole (GPS: 50°26'12.971"N, 15°16'53.459"E)

Parkování

V místě shromaždiště. Bude vybírán poplatek 20,- Kč.

Prezentace

V centru závodu 8,00 - 9,30 hod.

Vzdálenosti   

parkování - centrum závodu        0 m

centrum závodu - start               1,5 km

centrum závodu - cíl                  0 m

Trať

middle

Start

00 = 10,00

vzdálenost 1 500m, cesta bude značena modrobílými fáborky.

Mapa:

Řáholec, 1:10 000, ekvidistance 5m

stav léto 2009, autoři Roman Horký a Milan Bílý, revize jaro 2013 Tomáš Hanzl

Mapy budou voduvzorně zabaleny.

Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme závodníky, aby se chovali v duchu fair-play a mapu neukazovali ostatním závodníkům, kteří ještě nebyli v lese. V opačném případě riskují diskvalifikaci.

Zvláštní mapové značky

Zelené kolečko – výrazný strom
Zelený křížek – vývrat
Hnědý křížek - plošinka
Černý křížek – jiný umělý objekt

Terén

Klasický středoevropský, středně kopcovitý, hodně porostových detailů, hustá síť komunikací. Zákaz vstupu do oplocenek.

Zakázané prostory

Lesy v okolí shromaždiště s vyjímkou remízku těsně u chaty. (viz plánek níže)

Způsob ražení

SportIdent, jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát.
Závodník je na startu povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu. V případě poruchy jednotky SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu neprodleně svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky budou vzhledem k pořádání nočního mistrovství k dispozici v neděli  na www stránce závodu.

Vyhlášení

Proběhne co nejdříve po skončení závodu. Vyhlášeni budou první 3 závodníci v žákovských kategoriích.

Školka

Zajištěna v centru závodu.

WC
Mobilní toalety TOITOI.
Protesty
Písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Jury
Bude zveřejněna v centru závodu.
Předpis
Závodí se dle platných pravidel a soutěžního řádu Východočeské oblasti,
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Funkcionáři

Ředitel závodu: Petr Špicar

Hlavní rozhodčí: Ondřej Kazda, R3 (změna oproti rozpisu)

Stavitel tratí: Martin Henych, R2

 

Všem závodníkům přejeme úspěšný závod na Řáholci.

Pořadatelé ze Sportcentra Jičín.

 

Pokyny ke stažení pokyny_VCO.docx (714 kB)